Integrale ontwikkeling Ambonwijk Moordrecht

In samenspraak met de Molukse bevolking Moordrecht, drie Molukse kerken, vertegenwoordigers van Rumah Orang Tua Tua (dagbesteding voor senioren) en de jongeren, gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen.

Projectdetails

Opdrachtgever: gemeente Zuidplas
Expertise: communicatie en participatie

Adviseur(s): Trevor James

Alles draait om vertrouwen

De klantvraag

Sinds 2007 is Vannimwegen, in de persoon van Trevor James verbonden aan de Ambonwijk in Moordrecht. In 2007 was er veel onrust in de wijk en waren er veel klachten over de woningen die eigendom waren van de gemeente Moordrecht. Vannimwegen is toen gevraagd om samen met de bewoners en de gemeente de basis te leggen voor de toekomst.

Onze aanpak

Wij begonnen een bewonersonderzoek – Op de koffie bij bewoners – en een bouwkundig onderzoek. De uitkomsten presenteerden we op een inloopbijeenkomst met de vraag: hebben we goed naar u geluisterd? En de mededeling dat de uitkomsten van het bouwkundig onderzoek de klachten over de woningen verklaarde.

De onderzoeken en de inkoopbijeenkomst legden de basis voor vertrouwen waardoor een proces kon starten waarbij gemeente en bewoners samen een visie ontwikkelden voor de toekomst. Belangrijke pijlers waren: groot onderhoud aan de woningen, overdracht van de woningen aan een woningcorporatie, een nieuw wijkgebouw en het toevoegen van seniorenwoningen voor de vergrijzende Molukse inwoners van Moordrecht. De visie was in 2008 klaar en toen kwam de crisis!

Na de gemeentelijke fusie in 2010 heeft de nieuwe gemeente Zuidplas de belofte dat de ‘renovatie’ van de woningen voor eind 2012 uitgevoerd zou worden waargemaakt, Vannimwegen leverde wederom de externe projectleider. Daarna droeg de gemeente de woningen over aan Mozaïek Wonen.

Het resultaat

Het resultaat van de jarenlange betrokkenheid en integriteit van Trevor James is dat hij nu weer projectleider is in opdracht van de gemeente Zuidplas voor deze nieuwe uitdaging. Vannimwegen begeleidt het proces waarbij de Molukse bevolking van Moordrecht, drie Molukse kerken, vertegenwoordigers van het Rumah Orang Tua Tua (dagbesteding voor senioren) en van de jongeren, gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen samenwerken aan een integrale ontwikkeling van het middengebied van de wijk. Dat moet resulteren in een nieuw wijkgebouw, het toevoegen van 20 betaalbare seniorenwoningen en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de kerk.

Trevor James

Meer weten?

Trevor vertelt je er graag meer over.

06 5536 1862

t.james@vannimwegen.nl