Communicatie bij renovatie L-flat Zeist

Woningcorporatie Woongoed Zeist renoveert samen met aannemer Coen Hagedoorn Bouw in drie jaar tijd 728 woningen van de L-flat aan de Laan van Vollenhove. Simone Bes, Virve Biermans en Elsbeth Postma adviseren en ondersteunen bij de communicatie met bewoners en relevante belanghebbenden.

Projectdetails

Opdrachtgever: Woongoed Zeist

Focusthema: communicatie en participatie

Adviseur(s): Elsbeth Postma, Simone Bes, Virve Biermans

“We horen positieve verhalen van bewoners over de communicatie.”

De klantvraag

Woongoed Zeist zocht ondersteuning bij de communicatie rondom de renovatie van de 728 woningen, het dak, de bergingen en de portieken van de L-flat. Deze werkzaamheden zijn ingrijpend voor de bewoners en vragen zorgvuldige communicatie en participatie. Woongoed Zeist grijpt de renovatie ook aan om het imago van de flat en de buurt te verbeteren. Ze vroeg Vannimwegen daarbij te adviseren, ondersteunen en begeleiden. Een interessante en uitdagende opdracht die we met veel plezier aannamen!

Onze aanpak

In de voorbereidingsfase (januari t/m september 2020) maakten we een communicatieplan(ning), formuleerden we communicatieafspraken voor de samenwerkende partijen en initieerden we een stakeholderanalyse. Deze analyse hielp ons te bepalen welke communicatie we inzetten naar welke belanghebbenden.

Ook ondersteunden we bij online en live bijeenkomsten voor stakeholders, bewoners en pers. We ontwikkelden een passende huisstijl en logo en zorgden voor driewekelijkse nieuwsbrieven en een nieuwe projectwebsite voor de bewoners van de L-flat. We hielpen mee bij de voorbereiding van de (succesvolle) draagvlakmeting onder de bewoners. We hielden de ‘grote lijn’ van de communicatieaanpak in de gaten.

We zijn sinds oktober 2020 in de uitvoeringsfase van de renovatie. In die fase maken we nieuwsbrieven, bewaken we de beoogde imagoverbetering en adviseren we over bijeenkomsten met relevante belanghebbenden. Ook adviseren we bij de samenwerking met de gemeente bij de wijkverbetering ‘Vollenhove Vooruit’.

Het resultaat

Dankzij onze gezamenlijke inspanningen stemde meer dan 76% van de bewoners in met de renovatie. Zij waren positief over de communicatie en gaven aan goed op de hoogte te zijn van wat hen te wachten staat. Dat is een mooie afsluiting van de voorbereidingsfase die door de coronamaatregelen nogal wat ‘hobbels’ kende: we moesten bijeenkomsten afgelasten, verplaatsen en/of omzetten naar een online samenkomst.

We werkten fijn samen met de professionals van Woongoed Zeist. Daardoor hebben we goed verbinding gemaakt met bewoners en belanghebbenden en kregen we hun vertrouwen om de uitvoeringsfase van de renovatie te starten.

Elsbeth Postma

Meer weten?

Elsbeth vertelt je er graag meer over.

06 41 56 15 55

e.postma@vannimwegen.nl