Bewoners-participatie bij projecten Rochdale

Initiatief en draagvlak onder bewoners is cruciaal voor succesvolle stedelijke vernieuwing. Joost ontwikkelt en begeleidt de participatieprocessen.

Projectdetails

Opdrachtgever: Rochdale
Expertise: participatie

Adviseur(s): Erik-Jan Hopstaken

Bewoners kennen hun woning het beste.

De Klantvraag

Volgens de Amsterdamse kaderafspraken zijn corporaties verplicht bewoners te betrekken bij de planvorming voor renovatie- en groot-onderhoudsprojecten. Rochdale vroeg Vannimwegen het participatieproces met bewoners op te zetten. En om vervolgens toe te zien dat de afspraken vóór, tijdens en na de uitvoering worden nageleefd.

Onze aanpak

Samen met de bewonerscommissie ontwikkelt Joost Nellen een breed gedragen plan voor het project. Bewoners leveren inbreng ten aanzien van de inhoud, aanpak en planning van de werkzaamheden. Gezamenlijk bepalen ze ook de huurverhoging, onkostenvergoeding en aanvullende maatregelen als rust- of logeerwoningen. Ten minste 70% van alle bewoners moeten hun akkoord geven op het pakket aan maatregelen. Het is dus belangrijk dat het plan zo goed mogelijk aansluit op de wensen en beleving van bewoners. Tijdens de uitvoering houdt Joost intensief contact met de bewonerscommissie. Samen met hen ziet hij erop toe dat de gemaakte afspraken worden nageleefd.

Het resultaat

Meer dan 70% van de bewoners gaf hun goedkeuring op de projectplannen. Inmiddels is gestart met de uitvoering van meerdere projecten. In de realisatiefase overlegt Joost met de bewonerscommissie over de uitvoering en het beheer na afloop van het project. Met de aannemer en projectleider zorgt hij dat de uitvoering en bewonersondersteuning blijven aansluiten bij de gemaakte afspraken.

Erik-Jan Hopstaken

Meer weten?

Erik-Jan vertelt je er graag meer over.

06 5536 1860

ej.hopstaken@vannimwegen.nl