Plan, do, CHECK, act

SSH& checkt ‘midterm’ haar ondernemingsplan of ze nog op de juiste weg is.

Projectdetails

Opdrachtgever: SSH&, Nijmegen
Expertise: koers

Adviseur(s): Karin Waldram

"Waar staan we, zijn we daar tevreden over en hoe gaan we verder?"

De klantvraag

SSH& stelde begin 2016 haar ondernemingsplan vast. (zie ook: ‘Nieuwe koers voor SSH&’) Daarin besloot zij ook halverwege de planperiode een ‘midterm review’ uit te voeren. Omdat we SSH& hielpen bij het opstellen van het ondernemingsplan kenden we de organisatie, het doorlopen proces en de achtergronden van de gemaakte keuzes goed. Begin 2018 hielpen we daarom weer: nu bij de beantwoording van de vragen ‘Waar staan we?’, ‘Zijn we daar tevreden over?’ en ‘Hoe gaan we verder?’.

Onze aanpak

We planden een middagsessie met het hele MT en vroegen hen elk vooraf een uitgebreid overzicht in te vullen. Op basis van managementrapportages en die voorbereiding konden we de middag effectief gebruiken om:
Stil te staan bij welke voornemens wel en niet gerealiseerd zijn, wat effecten ervan zijn en in hoeverre de MT-leden daar tevreden over zijn;
Vooruit te kijken naar relevante ontwikkelingen en de resterende planperiode, om te bepalen wat er moet veranderen ten opzichte van de huidige situatie en de afspraken in het ondernemingsplan;
Te beschouwen in hoeverre die voornemens haalbaar zijn voor de organisatie en de medewerkers en wat dat vraagt.

Het resultaat

Door de gerichte voorbereiding hadden we aan één middag genoeg om een gedeeld beeld te krijgen van waar SSH& na 2 jaar stond. Ook was er ruimte om met elkaar te delen wat eigenlijk de effecten zijn geweest van al die inspanningen in de eerste 2 jaar, en wat er intussen intern en extern veranderd was. Dat was nodig om de focus opnieuw aan te kunnen brengen en voor de daaropvolgende 2 jaar de belangrijkste aandachtspunten te bepalen. Om daarna het gesprek met en in de organisatie weer goed te kunnen voeren.

Karin Waldram

Meer weten?

Karin vertelt je er graag meer over.

06 5536 1854

k.waldram@vannimwegen.nl