Communicatie-adviseur bij Stad in Balans, Gemeente Amsterdam

Amsterdam worstelt met toenemende drukte van bezoekers. Hiske de Ridder werkt aan dit politiek gevoelige dossier.

Projectdetails

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Adviseur: Hiske de Ridder
Expertise: interim

Amsterdam zoekt bewoners op.

De klantvraag

Amsterdam groeit; met bewoners, ondernemers én bezoekers. Hoe leid je die groei in goede banen en beperk je de bijkomende overlast? Het programma Stad in Balans werkt aan dit politiek gevoelige dossier. Vannimwegen leverde Hiske de Ridder als interim communicatieadviseur.

Onze aanpak

Hiske ontwikkelde de externe communicatiestrategie en voert deze mede uit. Samen met bewoners, ondernemers, culturele instellingen en hogescholen wordt gewerkt aan oplossingen. Ook zien bewoners beter wat de gemeente doet om grip te houden op de groei.

Pijlers in de aanpak zijn: diversiteit van het winkel- en voorzieningenaanbod; stellen van grenzen en tegengaan overlast; beter gebruik maken van de stad en profileren van de regio en creëren van meer ruimte op straat.

De veelheid aan onderwerpen en de verscheidenheid aan stakeholders (zowel in- als extern) maakt deze communicatieopdracht complex en daarom ook zo boeiend.

Resultaat

Daarnaast vroeg de gemeenteraad om een denktank van bewoners en experts die meedenken over oplossingen om de stad in balans te houden. Hiske kreeg een diverse groep van 63 Amsterdammers bij elkaar, zonder ‘usual suspects’. Zonder vooropgezet plan startten zij met elkaar en creëren gaandeweg inhoud (oplossingen!), energie, plezier en vertrouwen in elkaar.

Onlangs hielp Hiske bij het bedenken én realiseren van de campagne "I live here!"op de Wallen en de campagne "Enjoy & Respect", gericht op het verminderen van overlastgedrag door jonge, mannelijke bezoekers.

Hiske de Ridder

Meer weten?

Hiske vertelt je er graag meer over.

06 - 10 54 04 67

h.de.ridder@vannimwegen.nl