Laatste jaarverslag van Woonstichting Vooruitgang voor de fusie

Terugkijkend op 2018 maar gericht op de toekomst.

Projectdetails

Opdrachtgever: Woonstichting Vooruitgang
Focusthema: communicatie en participatie

Adviseur(s): Simone Bes

“Laatste verantwoording van de rvc en directeur-bestuurder a.i. over een bewogen jaar.”

De klantvraag

Schrijf onze jaarstukken en zorg dat ze goed gestructureerd zijn en voldoen aan de eisen die gesteld worden door de onafhankelijke toezichthouders. Maar zorg tegelijkertijd dat ze prettig leesbaar zijn en bijdragen aan het gewenste profiel van Woonstichting Vooruitgang.

Onze aanpak

De aanpak liet zich niet helemaal van tevoren in beton gieten, flexibiliteit bleek vorig jaar een belangrijke factor. Samen met Vooruitgang besprak ik de opzet. Ik interviewde een aantal personen. Vervolgens schreef en redigeerde ik de aangeleverde teksten van het bestuursverslag, het verslag van de raad van commissarissen en de jaarrekening aan de hand van de handreiking van het VTW, de checklist van de accountant en de jaarstukken 2017. Het weergeven van de juiste sfeer waarin de corporatie zich bevond was een belangrijk punt. Ik verwerkte de opmerkingen in verschillende fases en zorgde uiteindelijk voor de opgemaakte jaarstukken 2018 binnen de gestelde deadlines.

Het resultaat

Jaarstukken die voldoen aan de richtlijnen, duidelijk en overzichtelijk zijn en prettig leesbaar.

Eerder deed ik de redactie van het jaarverslag van ZVH en schreef/redigeerde ik het jaarverslag van Ymere.

Simone Bes

Meer weten?

Simone vertelt je er graag meer over.

06 2903 5721

s.bes@vannimwegen.nl