'Scheiden of splitsen' - een ebook over de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB

In de herziene woningwet eist de minister dat alle woningcorporaties voor 31 december 2016 een scheidingsvoorstel aanleveren. We helpen je met ons ebook.

24 maart 2016

Het doel van de hele DAEB-niet-DAEB-operatie is het definitief scheiden van de vastgoedportefeuilles in ‘sociale huur’ en ‘markt'-huur. Wat moet, zo lijkt de gedachte van de wetgever, een sociale verhuurder met duurder vastgoed dat (beter) door de markt geleverd kan worden? Dat kan de sociale verhuurder beter overdragen om met de opbrengsten te investeren in nieuw aanbod met goedkope huur. Het blijvend vermengen van portefeuilles is door diverse ideologische brillen bezien ‘vragen om de ellende waar we net met moeite van af zijn’. Althans, dat vindt de minister...Download hier ons ebook 'Scheiden of splitsen?'

Download

Stuur mij de nieuwsbrief
Aan het versturen
Bedankt voor uw informatie.
Oeps, er is iets fout gegaan!

Klik op de pijl om uw download op te slaan

Van uitzondering naar 'gemeengoed'

Om de vastgoedportefeuilles echt te scheiden is het creëren van een aparte rechtspersoon het meest duidelijk. De administratieve scheiding werd verzonnen voor ‘uitzonderingen’. We zien veel woningcorporaties nu echter juist kiezen voor de administratieve variant. Ook omdat het een makkelijker oplossing is, met minder noodzaak tot scherpe volkshuisvestelijke en markttechnische onderbouwing. Dat kan nu niet meer.

Beoordelingskader als extra obstakel

De minister zag zijn droom van een markt die alle problemen van de middeninkomens oplost, in rook opgaan. Daarom formuleerde hij een beoordelingskader dat extra eisen aan de administratieve scheiding stelt. Met dit beoordelingskader heeft de juridische splitsing nu ook vanuit administratief oogpunt de voorkeur. De minister lijkt alles te willen doen om zijn ideaal te verwezenlijken: de verkoop van niet-DAEB-woningen aan de markt! Het leidt tot ‘pseudowetgeving’, waarvan de minister zich rond de woningwet al vaker bediende. In dit geval met een toetsingskader.

Zorgvuldige weging

Wij pleiten voor een weging die aandacht geeft aan de ontwikkelingen op de woningmarkt en aan het kwaliteitsgat dat ontstaat als de markt het niet-DAEB-deel niet oppakt. Wij pleiten voor zorgvuldige keuzes met welke investeringen en portefeuillebewegingen de volkshuisvesting echt gediend is. Is het misschien wijzer om nu reeds een nieuwe rechtspersoon te creëren als je verwacht de komende jaren meer vastgoed tot niet-daeb te moeten bestempelen? Is het slim om nu reeds een rechtspersoon te creëren als je verwacht dat ‘de markt’ niet gaat investeren in middeldure huur? Of beslis je om je uitsluitend toe te leggen op de sociale markt en het marktbezit af te stoten?

Erwin Beltman

Meer weten?

Erwin vertelt je er graag meer over.

06 - 17 83 81 84

e.beltman@vannimwegen.nl