Woningcorporaties succesvol in actie tegen verhuurderheffing

Ruim 200 woningcorporaties deelden hun ‘aangifte verhuurderheffing’ op social media. Dat leidde tot een stroom aan verontwaardigde reacties. Met dat geld is echt meer te doen op de verkrampte woningmarkt.

19 november 2019

Woningzoekenden deelden op www.wooncrisis.nl hun ervaringen. De verhalen gaan van ‘lastig’, langs ‘zielig’ naar ‘schokkend’: de woningzoekende krijgt een gezicht. Duidelijk is dat woningcorporaties een groot deel van de woningnood moeten oplossen. En woningcorporaties willen ook niets liever.

Zij aan zij met huurders en woningzoekenden trokken zij naar Den Haag. Daar kregen ze weliswaar niet het Malieveld, maar wel de publieke tribune vol. Kamerleden ontvingen de verhalen van mensen die reageerden op #ikwileenhuis. Ze toonden zich geschrokken en bereid tot handelen. De een na de andere politieke partij zegt het schrappen van de verhuurderheffing in het verkiezingsprogramma op te nemen. Slechts één partij houdt de poot stijf, maar heeft dan ook een blok aan het been.

Enorme veerkracht
Woningcorporaties toonden de afgelopen jaren een enorme veerkracht. De verhuurderheffing dwong hen tot fors saneren van de eigen bedrijfsvoering. In vijf jaar tijd kromp het personeelsbestand met ongeveer 1/5e. Trouw hield de sector zich aan het keurslijf van de Woningwet en consciëntieus brachten verhuurders hun boekhouding op orde. Als goed huisvaders losten zij ‘preventief’ hun leningen af om niet nogmaals door veranderend beleid in de problemen te komen.

Verhuurderheffing, niet in het belang van de volkshuisvesting
En nu is de maat vol. Zonder steun van de eigen koepel, maar met warme hulp van de Woonbond betraden een paar bestuurders als voortrekkers de arena van de publieke opinie. Stefan van Schaik van Wooncompagnie en Hester van Buren van Rochdale beklommen het podium met daad en woord. Ze nemen het onverbloemd op voor woningzoekenden en leggen de vinger op de zere plek: De verhuurderheffing is een uitgave die niet in het belang van de volkshuisvesting is! Ze is daarmee in ieder geval in strijd met de geest van de Woningwet, die zegt dat een woningcorporatie haar middelen alleen in het belang van de volkshuisvesting mag besteden. En wellicht is de verhuurderheffing ook juridisch in strijd met de Woningwet. We zullen het komende maanden zien.

Vannimwegen
Het adviesbureau Vannimwegen heeft geen mening, directeur Erik-Jan Hopstaken is verheugd om te zien dat woningcorporaties massaal de arena van het publieke debat betreden. “Sympathie krijgen in de publieke opinie vraagt het gebruik van herkenbare en stevige uitspraken. Soms moet je daarbij accepteren dat je stelliger klinkt, dan je misschien zelf bent.” We leren het je graag in een mediatraining van één dag, met bewezen succes.

Erik-Jan Hopstaken

Meer weten?

Erik-Jan vertelt je er graag meer over.

06 5536 1860

ej.hopstaken@vannimwegen.nl