Vertrouwde kwaliteit in een nieuwe jas. We leggen je graag meer uit over ons nieuwe gezicht.

20 juni 2018
Vannimwegen

We hebben een veelkleurig klanten- en opdrachtenpallet. Daarbij past een dito huisstijl. Onze nieuwe huisstijl laat alle primaire kleuren zien en laat ruimte voor alle mengvormen. We doen mensenwerk, we tonen daarom foto’s. Van onszelf, onze klanten, mensen in de wereld en van bijeenkomsten waar we werken. Ook introduceren we een nieuwe pay-off: Vannimwegen versterkt.


Vannimwegen biedt een breed scala aan adviseurs. Organisatie-, communicatie-, beleids- en vastgoedadviseurs. Daarop kunnen we ons nauwelijks onderscheiden. We zijn goed in koers bepalen, samenwerken en zorgen dat mensen meedoen. Ook dat is breed. Wat ons bindt is dat we geloven in eigenheid. Van onszelf, maar vooral van onze klanten. Wij steunen onze klanten bij het ontdekken, organiseren, vertellen en berekenen van hun idealen. We brengen het beste boven. We staan je bij en blijven bij je betrokken, maar helpen je zelf doen: Vannimwegen versterkt.