Stop met formele participatie

In januari maken mensen en organisaties goede voornemens. Stoppen met roken, te veel eten, drinken en in plaats daarvan gezonder eten en meer bewegen. Waar zouden organisaties en dan vooral woningcorporaties mee moeten stoppen?

Zeker in deze tijd, waar de ambities groot zijn en de personeelstekorten voelbaar, is dat een relevante vraag. Formele participatie staat al een tijd onder druk. Zou dat niet anders ingevuld kunnen worden?

19 januari 2023

Bewonerscommissies en huurdersorganisaties zijn lang niet altijd representatief. De vorm, het jarenlang in een clubje zitten dat vergadert, spreekt maar een beperkt aantal mensen aan. We zien vooral witte senioren in de besturen van deze formele bewonersorganisaties. Dit beeld zien we al zeker vijftien jaar. Wat mij betreft wordt dit in toenemende mate ongemakkelijk. In theorie kunnen ook witte senioren een brede doelgroep vertegenwoordigen. Maar in de praktijk gebeurt dit meestal niet. Het gevolg is dat corporaties over belangrijke onderwerpen als leefbaarheid, nieuwbouw en verduurzaming vooral overleggen met mensen die zichzelf en hun gelijkgestemden vertegenwoordigen. Een groep die er bovendien over enkele jaren niet meer is. Terwijl jongeren, allochtonen en gezinnen vaak heel anders denken over deze thema’s. Jongeren hebben bijvoorbeeld vaak heel andere opvattingen over de gewenste mate van sociale cohesie in een buurt, over tuinonderhoud (maai mij niet), zijn juist positief over tiny houses en vinden verduurzaming heel erg belangrijk.

Stop dus met het belangrijk maken van niet representatieve participatie. En zet volop in om zoveel mogelijk huurders en toekomstige bewoners te spreken en op te halen wat er speelt. Ga de wijk in, houd enquêtes en drink veel koffie.

Wil je meer weten over hoe dit werkt? Neem dan gerust contact op.

Harry Vlaar

Meer weten?

Harry vertelt je er graag meer over

06 51 81 31 61

h.vlaar@vannimwegen.nl