KSW, RGS, Co-Making of Co-Creatie

De laatste jaren is veel onderzoek gedaan en geschreven over verschillende vormen van ketensamenwerking (ksw). In deze ‘praktijkverkenning’ bundel ik de ervaringen en destilleer een aantal succesfactoren en knelpunten.

20 juni 2019

Ketensamenwerking gaat over een andere MINDSET, een nieuwe CULTUUR. Over VERTROUWEN, het verlagen van FAALKOSTEN en verbeteren van de DIENSTVERLENING. Maar in essentie gaat het erom de KLANT beter te bedienen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae commodo leo. Duis bibendum tempus magna aliquet pretium. Cras at leo non lacus tempor sodales mattis at lectus.

De klant centraal
Samenwerken in de keten vraagt om een fundamenteel andere mindset. Je paradigma zal veranderen. Je gaat anders denken en anders doen. En niet als doel op zich maar om de eindgebruiker zo optimaal mogelijk te bedienen tegen zo laag mogelijke kosten. Vaak zegt men aan ketensamenwerking te doen maar werkt men toch nog overwegend op een traditionele manier samen.

Onderdeel van groter geheel
Het gaat bij ketensamenwerking om synergie. Je weet wel: 1 + 1 = 3! Je bent en voelt je onderdeel van een groter geheel. Je hebt een gezamenlijk besef (gevoel) van winst, verlies en risico. Daarbij past vanzelfsprekend een breed verantwoordelijkheidsgevoel. Niet meer alleen voor je ‘eigen dingetje’. De kwaliteit van het team bepaald de uiteindelijke prestatie. Het geheel is dus zo sterk als de zwakste schakel.

Vertrouwen is de 'key'
Elkaar vertrouwen is de basis. Dit wordt direct ook als grootste uitdaging beschouwd samen met het echt durven werken als één bedrijf. Want dat is nog een hele opgave: de huidige werkwijze transformeren naar de nieuwe. Want die nieuwe werkwijze haal je niet uit een boekje. Die leer je in de praktijk met elkaar door het te doen. Soms zijn daar nieuwe vaardigheden voor nodig zoals flexibiliteit en creativiteit. In elk geval zijn vrijheid en mandaat essentieel om met partners samen op zoek te gaan naar oplossingen en verbetermogelijkheden.

Minder falen, meer dienstverlening

Met ksw zijn grote voordelen te behalen in het terugdringen van faalkosten en daarmee in het verhogen van de marges. Faalkosten liggen gemiddeld op zo’n 20%. Ook op tijd en kwaliteit presteren projecten in ksw beter. 22% minder tijdoverschrijdingen en een dienstverleningsscore van 7,2 versus een 6,3.

Succesfactoren
Er zijn veel factoren die een rol spelen in het succesvol zijn in ketensamenwerking. De 3 belangrijkste succesfactoren zijn:

  1. De verantwoordelijkheid voor de ketensamenwerking is op strategisch niveau belegd.
  2. Je hebt de handen daadwerkelijk ineen geslagen (en dat is meer dan afspraken maken).
  3. Je bent je er bewust van dat het vraagt om vasthoudendheid en discipline.

Knelpunten zijn er ook. Misschien nog wel meer! De meest voorkomende zijn gebrek aan vertrouwen, terugvallen in oud gedrag en onvoldoende openheid en transparantie.

Evalueren en bijsturen
In de praktijk ligt de nadruk nog sterk op het Plannen en Uitvoeren (Plan en Do). Het Evalueren van uitkomsten (Check) en het Bijsturen (Act) is nog minder ver ontwikkeld.

Karin Waldram

Meer weten?

Karin vertelt je er graag meer over

020 676 69 02

k.waldram@vannimwegen.nl