Gedrag huurder bepaalt of verduurzaming slaagt

Woningcorporaties worden gezien als een belangrijke motor voor de verduurzaming en de energietransitie. De hoop is dat zij, door vele woningen te verduurzamen en gasloos te maken, innovatie en prijsreductie aanjagen. Een geweldige ambitie, maar heeft iemand aan de huurder gedacht?

17 januari 2019

Verduurzaming en het van het gas halen van een woning zijn veranderingen aan het gehuurde en daar moet de huurder mee instemmen (Huurrecht).

Uit onderzoek van het SCP in juni 2018 blijkt dat 62% van de bevolking zich zorgen maakt over het klimaat. De zorg is het hoogst bij Groen Links stemmers (96%), het laagst bij stemmers op het Forum voor Democratie en de PVV (35% respectievelijk 40%). Hetzelfde onderzoek laat zien dat klimaat op de 10e plaats staat van prioriteiten van de Nederlanders, voor slechts 3% is het prioriteit nummer 1. En slechts 40% vindt dat er overtuigend is bewezen is dat het gebruik van fossiele brandstoffen grote gevolgen heeft voor het klimaat. Dus geen wonder als huurders nogal sceptisch zijn als het gaat om verduurzaming.

Een onderzoek van het KWH uit november 2018 laat zien dat 88% van de huurders het belangrijk vindt dat de corporatie aan verduurzaming werkt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt echter dat 85% van de huurders na het betalen van de woonlasten en overige vaste lasten net kan rondkomen of zelfs onvoldoende overhoudt. Geen verrassing dus dat slechts 14% van de huurders bereid is iets meer te betalen voor een duurzame woning.Dit betekent dat de betaalbaarheid voor de huurder een factor van belang is bij de verduurzaming. Daarbij is het te simpel om uit te gaan van berekende gemiddelden van de mogelijke energiebesparingen. Weten wie de huurders van een complex zijn, welke (financiële) mogelijkheden zij hebben en welke waarborgen en garanties zij nodig hebben om mee te doen kunnen bepalend zijn voor succes.

Mijn ervaring is dat de corporaties te weinig vanuit de huurder en te veel vanuit zichzelf redeneren als het gaat om omvangrijke verbeteringsopgaven. Wil je als corporatie de ambities waarmaken, dan vraagt dat een strategie die aansluit bij de beleving en de mogelijkheden van de huurder. Een strategie die ruimte biedt voor participatie door en invloed van de huurders, collectief en individueel. Een dergelijke strategie wordt gebouwd op vertrouwen, eerlijkheid en respect. Vertrouwen is niet vanzelfsprekend als het gaat om de relatie tussen de huurder en de verhuurder. Dat moet verdiend worden.

Trevor James

Meer weten?

Trevor vertelt je er graag meer over.

06 5536 1862

t.james@vannimwegen.nl