17 praktische tips en inspirerende praktijkvoorbeelden om zelf mee te doen.

Publieke en maatschappelijke organisaties willen én moeten hun burgers, bewoners en cliënten bij van alles betrekken. Dat lukt moeilijk. Het is daarom vaak lastig om een meerderheid van betrokkenen te laten instemmen met plannen.

27 november 2021

Wij weten dat het anders kan! Daarover schreven wij het boekDoe Zelf Eens Mee. Bedoeld om mensen en instanties weer bij elkaar te brengen. Eind oktober gaven wij een symposium voor bewoners, medewerkers (die wij de eretitel ‘front werkers’ geven), beleidsmakers en bestuurders. Met de deelnemers verzamelden we 17 praktische tips en inspirerende praktijkvoorbeelden om zelf meer mee te doen. Die delen we natuurlijk graag.

Versterk de kant van de organisatie die contact heeft in wijken en buurten

1. Versterk het front: laat de vorm los (in plaats van het in vormvereisten te smoren) en ondersteun pril initiatief.

2. Zet vacatures ook uit onder huurders. Hanteer daarbij het uitgangspunt: “als een huurder tot gelijke geschiktheid kan komen, heeft hij/zij een pré”.
3. Waardeer je mensen met de voeten 'in de klei', met erkenning en een passend salaris.
4. Laat zien dat medewerkers dicht bij de mensen echt luisteren.

Help bewoners die willen participeren
5. Wees creatief in hoe je bewoners inzet, benut bewonerskracht. Ze kunnen op heel veel plaatsen jou en elkaar helpen.
6. Help bewoners die wél willen verduurzamen en renoveren.
7. Sluit aan bij de urgentie van je bewoner. Tocht, schimmel of hoge gasprijzen: Zullen we (helpen) isoleren? (dat is toch ook verduurzaming)
8. Laat bewoners aan elkaar en aan medewerkers vertellen wat het oplevert.
9. Bied heldere structuur aan huurders die keuzes moeten maken.

Iedere werknemer van een woningcorporatie ‘doet’ aan participatie
10
. Houd "KANNIEWAARZIJN"-sessies over problemen die front werkers tegenkomen en zoek samen oplossingen.
11. Neem je kinderen mee de wijk in, laat hen waarnemen en oordelen.
12. Ken de mensen voor wie je werkt, ook als je in de back office werkt.

Leer samen wat in jullie organisatie wel en niet kan in participatie
13. Ga en blijf intern in gesprek over je gezamenlijke kernwaarden en hoe die terugkomen in je werk.
14. Mores creëer je door dialoog, organiseer intervisie of moreel beraad.
15. Gebruik het gesprek van de dag voor interne discussies over mores en waarden (bijv. gascrisis).
16. Kijk kritisch naar je eigen snelheid van interne besluitvorming en vergunningafgifte, niet alleen naar het participatietraject.
17. Maak groot wat niet klein mag blijven.

Geheel in de geest van de laatste tip, zullen we de komende maanden verschillende tips uitdiepen in blogs. Heb je een vraag over een tip? Laat het ons weten. Maak je werk van een tip? We horen graag je ervaringen!

Wil je de blogs persoonlijk in je mailbox ontvangen? Laat het ons weten op info@vannimwegen.nl of volg ons op LinkedIn.

Boek 'doe zelf eens mee'

Benieuwd naar het boek Doe zelf eens mee? Kijk hier voor meer informatie of om het boek te bestellen.

Erik-Jan Hopstaken

Meer weten?

Erik-Jan of Harry vertelt je graag meer.

Harry: 06 51 81 31 61
Erik-Jan: 06 55 36 18 60

h.vlaar@vannimwegen.nl
ej.hopstaken@vannimwegen.nl