jan olphert vaillantlaan 3.jpg

Vastgoed

Vastgoed voor de eigen huisvesting of die van je klanten. Hoe stuur je op de rendementsontwikkeling van het geïnvesteerde vermogen, hoe kom je aan investeerders en ga je met financiers en waarborginstellingen om? Tot welke risico's leidt je huidige vastgoed(-portefeuille) op korte en langere termijn en welke investeringen vragen jouw klanten of markt?

Adviseurs van Vannimwegen acteren op de verschillende niveaus van de vastgoedkolom. Ze koppelen vermogensverschaffers aan investeerders en ontwikkelaars, richten portfolio- en assetmanagement in. Ze weten de verbinding te leggen tussen de verschillende publieke domeinen en spreken de taal van overheid, zorg en woningcorporatie. Ze kennen ten slotte de vigerende benchmarks van markt en overheid en weten onze klanten te helpen daarop te sturen.

We helpen bij waardebepaling en -sturing, analyse, planvorming, rapportage, maar ook bij het implementeren van richtlijnen en benchmarks. Daarnaast helpen we bij alle vragen over aan- en verkoop en ontwikkeling van vastgoed.

Onze diensten en producten: