strandhuisjes.jpg

Summerschool

Onze populairste trainingen in een zomerse vorm, tegen een zonnige prijs! Slechts EUR 250,00 excl. BTW. Daarvoor krijg je training van 10.00-16.00 uur, een lunch, borrel en ijsjes.

Alle trainingen vinden plaats bij Vannimwegen op kantoor, Krijn Taconiskade 408 in Amsterdam.

Inschrijven? Stuur een mailtje naar info@vannimwegen.nl met je gegevens en de training(en) die je wil volgen

Social return zomerspelen: 17 augustus
 

De Participatiewet heeft de onderkant van de arbeidsmarkt flink opgeschud. Leveranciers kunnen helpen kansen te creëren voor huurders die nu nog aan de kant staan. Ontdek hoe je werkgelegenheid in de bouw en kansen in je eigen organisatie schept. Dat doen we met een speciaal hiervoor ontwikkeld spel. Daarin komen verschillende perspectieven aan bod: van huurders, leveranciers, gemeente én samenwerkingspartners. Je werkt samen met andere deelnemers aan gezamenlijke proposities die de winst van social return inzichtelijk maken.

Persmuskieten: 4 juli en 29 augustus
Ineens staat die camera voor je en hangt er een microfoon voor je neus. De vragen rollen over de lippen van de interviewer en jij? Je begint goed, maar na die ene vraag vervolg je hakkelend, blozend en een beetje bozig. In één dag maken we je vertrouwd met het spel van de journalist. We leren je voorbereiden, regisseren, antwoorden, controleren en ingrijpen. Natuurlijk draait daarbij de camera zo ongeveer de hele dag. En misschien nog het allerbelangrijkst: we helpen je om het ook leuk te vinden. Na de dag sta je steviger en vooral meer op je gemak.

NB: deze training duurt 1 dag, geef dus aan welke datum jouw voorkeur heeft.

Met je klant in zee: 8 en 29 augustus

Je klantvisie is een van de meest primaire bouwplannen van je organisatie. Het bepaalt wie je bent, wie je wilt zijn, hoe je gezien wilt worden, hoe je je relatie met je omgeving wilt realiseren en behouden. Het verbetert je dienstverlening en vergroot de tevredenheid van huurders. Een klantvisie moet een brug slaan tussen wat de corporatie wil en kan betekenen en wat klanten verwachten. Wij helpen je graag jóuw klantvisie te ontwikkelen. En je krijgt onze handleiding "In 7 stappen naar een klantvisie" mee, zodat je zelf praktisch aan de slag kunt. 

Adviseren in zomerse sferen: 5 juli en 22 augustus

Je bent een kanjer in je vak en wilt graag leren om je kennis om te zetten in invloedrijke adviezen. Dan is het leren van het adviesvak een uitstekende investering voor jou. We leren je hoe mensen als opdrachtgever én als adviseur zo hun eigen voorkeuren hebben, hoe je die herkent en hoe je aansluit bij de voorkeuren van de geadviseerde. We leren je omgaan met weerstand en we laten je oefenen. Aan het eind van de dag, ben je klaar om het op je eigen geadviseerde te proberen.

NB: deze training duurt 1 dag, geef dus aan welke datum jouw voorkeur heeft.

Samen door of alleen verder? 6 juli en 1 augustus

Bij veel woningcorporaties is de vraag "samenwerken, fuseren of zelfstandig blijven?" actueel. Als je leiding geeft aan een corporatie, als je bestuur en management adviseert, of als je gewoon wilt weten welke keuzes er te maken zijn en hoe het dan verder moet, helpt deze dag je verder. We bespreken de te maken afwegingen op inhoud, belangen en emotie, hoe om te gaan met druk, hoe je de juiste partner(s) vindt, hoe je meerwaarden en risico's weegt en hoe je tot afspraken, overeenkomsten en besluitvorming komt. Als je alleen verder wilt schetsen we de succesfactoren. Als je samen verder wilt laten we zien hoe een fusie- of samenwerkingsproces eruit ziet, welke mijlpalen er zijn, hoe je intern en extern gericht aan draagvlak werkt en wat je doet met 'hete hangijzers'. Daarbij laten we ons graag inspireren door praktijksituaties, en richten we de dag flexibel in om je juist met je eigen vragen verder te helpen. 

NB: deze training duurt 1 dag, geef dus aan welke datum jouw voorkeur heeft.

Buffelen met belanghouders: 15 en 24 augustus

Hoe bedenk en organiseer je een bijeenkomst met belanghouders? Zinvol, woningwet-proof, en ook nog interactief, waar mensen met plezier op terugkijken? Hoe combineer je werkvormen die zowel huurders als zakelijke relaties aanspreken? Kom naar deze summerschool om inspiratie op te doen, werkvormen uit te proberen en gericht toe te werken naar resultaten waar je écht wat aan hebt. Van tevoren inventariseren we welke soort bijeenkomsten bij deelnemers op de rol staan, zodat je tijdens de dag een mooi programma kunt uitwerken.

NB: deze training duurt 1 dag, geef dus aan welke datum jouw voorkeur heeft.

Zelfbeheer: een kans! 10 en 31 augustus 

Bewoners willen steeds vaker zelf beheertaken van hun woning of complex op zich nemen. Dat kan in allerlei varianten, van 'licht' tot de zwaarste vorm: het oprichten van een wooncoöperatie. We nemen je een hele dag mee in alle smaken van zelfbeheer. We staan stil bij de kaders die de Woningwet hieraan stelt, maar ook wat er juist wél mogelijk is. Maar we maken het graag ook heel praktisch: je gaat zelf aan de slag met een casus, want wat doe je als een bewoner naar je toe komt met de vraag "wij willen/kunnen meer doen in het beheer"? Wat kun je doen als organisatie om vormen van zelfbeheer mogelijk te maken, of zelfs te stimuleren? Een leuke, praktische dag met veel interactie!

NB: deze training duurt 1 dag, geef dus aan welke datum jouw voorkeur heeft.

Een sonnige kijk op sijfers (Oh...., zit dat zó?): 11 en 25 juli

Hoe staat mijn corporatie er financieel nu echt voor? Waar moet ik naar kijken en wat is wel en niet belangrijk? Wat betekenen de verschillende begrippen zoals solvabiliteit en loan-to-value? En hoe verhoudt zich dat tot de kasstromen? Wat voegen kengetallen als ICR en DSCR, en ook de AEDES Benchmark toe aan de cijfers? Wat zegt de omvang van het eigen vermogen me, en hoe komt het tot stand? Hoeveel geld heb ik nu eigenlijk op de plank om te investeren? Of moet ik ervoor lenen? En zo ja hoeveel mag dat dan zijn? Hoe verhoudt zich dat tot de indicatieve bestedingsruimte van de minister? Wat vinden het WSW en de Aw eigenlijk van mijn financiële positie? Wat kan ik daarvan en van andere corporaties leren?

Altijd al willen weten als niet-fineut hoe je corporatie er echt voor staat? En je afgevraagd waar je dan naar moet kijken? Tijdens de summer school maken we je in een paar uur wegwijs in de wondere wereld van de financiële cijfers van een corporatie. Zo moeilijk is het allemaal niet, maar met een flinke dosis zonnig humeur verdrijven we de mist die altijd om de cijfers heen wordt gecreëerd.

NB: deze training duurt 1 dag, geef dus aan welke datum jouw voorkeur heeft.