wielklem.jpg

Wat doen we

Vannimwegen adviseert publieke organisaties over vastgoed, organisatie en communicatie.

Bestuurders, directeuren en managers verbeteren dankzij onze diensten de relatie met hun klanten, partners, medewerkers en andere belanghebbenden. Hun organisatie werkt beter samen, maakt belanghouders tevredener en krijgt waardering van toezichthouders en medewerkers.

We helpen:

  • verstaan wat consumenten en belanghouders bindt en beweegt (koffiegesprekken, stakeholderbijeenkomsten, investeringsspellen, online strategie);
  • kiezen welk aanbod uw organisatie de samenleving doet (visie, strategie, ondernemingsplan);
  • analyseren hoe uw vastgoedportefeuille op korte en lange termijn bijdraagt aan uw doelen (portefeuillestrategie, rendementssturing, investeringsanalyse);
  • delen met collega's, consumenten, overheden en maatschappelijke organisaties wat uw investeringen in de samenleving zijn (ondernemingsplan, stakeholdermanagement, prestatieafspraken, visienota, jaarverslag);
  • zoeken naar doelgerichte manieren om uw doelen goedkoop en efficiënt met uw partners te bereiken (ontkokeren, co-sourcen, reorganisatie);
  • beïnvloeden van de verwachtingen die anderen van u hebben (profilering, woordvoering, reputatie- en legitimatiestrategie);
  • implementeren van al uw plannen (reorganisatie staf en organisatie, assetmanagement, interim-management, financieel dashboard, benchmarks, cultuurprogramma);
  • samenwerken met burgers, consumenten, cliënten, huurders en collega's in projecten die ertoe doen (social return, CPO, coöperatief financieren, coöperatief inkopen van zorg en welzijn).

Ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en ook consumentgroepen weten ons te vinden. Wij kennen hun wereld, verstaan hun taal, begrijpen het krachtenveld en leren hen ook elkaar te verstaan. Zo brengt Vannimwegen het beste boven.

Een Vannimwegen-adviseur is ontwikkelaar, begeleider, klankbord, coach, interimmanager, onderzoeker en kwartiermaker. Hij/zij praat net zo makkelijk met een klant en bestuurder als met een commissaris of journalist.

Bij 'Van A-Z' vindt u een alfabetisch register van onze producten en diensten.