omhelzing.jpg

Testimonials

Onderstaand treft u een aantal ervaringen van relaties. Wij zijn trots op deze mooie verhalen.

Baston Wonen-visie-/strategiebijeenkomst
Erik-Jan Hopstaken heeft een grote meerwaarde in het leiden van bijeenkomsten waar meerdere vraagstukken of krachtenvelden tegelijk spelen. Waar inhoud, sfeer, belangen en resultaat door elkaar lopen, is hij volgens mij in zijn element. Ik heb altijd het idee dat hij de draden los en als geheel blijft zien en intuïtief en vanuit kennis/ervaring weet te interveniëren. Erik-Jan is goed in het dienstbaar leiden van bijeenkomsten. Dat wil zeggen onzichtbaar als dat kan en op een respectvolle doch doortastende manier een vraag stellen of reflectie geven die de boel openbreekt, op een ander spoor zet of tot een gezamenlijke conclusie leidt. Een gedegen verkenning van wat precies de situatie en het doel is en ook de check achteraf of het voldoet en wat aandachtspunten zijn voor zijn functioneren horen daarbij. Ik ervaar dat ik gerust ben als Erik-Jan een bijeenkomst leidt en daardoor zelf echt onderdeel kan zijn van een bijeenkomst. Daarnaast is hij een prettig mens om mee samen te werken.

Sandra van Zaal, directeur-bestuurder Baston Wonen

De provincie Gelderland-omgevingsagenda
De provincie Gelderland heeft de Regio Stedendriehoek en de Strategische Board Stedendriehoek uitgenodigd de Omgevingsagenda Stedendriehoek op te stellen. Om de gezamenlijkheid van werken te benadrukken is door iedere geleding een procesmanager aangesteld om de agenda voor te bereiden. Rob van Beek van Van Nimwegen heeft hier als procesmanager namens de regio Stedendriehoek mede inhoud aan gegeven. Sterk in proces en op inhoud, goed in het verbinden van partijen zijn kwaliteiten die we erg gewaardeerd hebben. De ervaring van Vannimwegen met dit soort processen was waardevol. Dit leidde begin 2015 tot een gedragen Omgevingsagenda.

Luc Pennings destijds procesmanager namens de Strategische Board, nu directeur Cleantech Regio Development en Carine Verheggen destijds procesmanager namens de provincie Gelderland, nu secretaris regio Stedendriehoek.

SSHN-ondernemingsplan
Bij het maken van een ondernemingsplan - met een nieuw managementteam! - is het fijn ervaring in huis te halen.  Vannimwegen heeft deze ervaring. Het was sowieso prettig samenwerken met Vannimwegen, de persoonlijke klik was er - wat ik belangrijk vind bij dit proces - en we hebben kennis kunnen delen en jullie hebben ons goed door het proces begeleid. Inspirerend. Vannimwegen, Karin Waldram en Rob van Beek hebben mij goed begeleid bij het nieuwe ondernemingsplan. Niet alleen met de inhoud maar ook met het proces daarom heen.

De stakeholdergesprekken heb ik samen met Rob van Beek gedaan, waarbij Rob de interviewer was, zodat er een kritisch gesprek ontstond met toegevoegde waarde voor het ondernemingsplan. Het was een leerzaam proces, goede teambuilding met het MT, en het resultaat is een duidelijke en inhoudelijke koers die ons richting geeft voor de komende periode.

Kees Stunnenberg-directeur bestuurder SSHN

Woonstichting SSW-ondernemingsplan
Het resultaat begint met een klik.

Je hebt adviesbureaus en adviesbureaus. Het eindproduct is altijd een advies. Logisch daar is ook om gevraagd. Maar de kwaliteit van het ene advies is het andere niet. Als opdrachtgever zoek je dus een bureau die het verschil kan maken.

Naast diversiteit aan competenties (de inhoud) en processturing (de vorm) is ook de chemie -zeg maar de klik- tussen opdrachtgever en adviseur van essentieel belang. Met klik bedoel ik: aanvoelen, pro-actief zijn, flexibel en soepel zijn, beschikken over humor, kritisch klankbord zijn etc. Zonder een dergelijke klik ontstaat er een minder goed advies. Bij Vannimwegen is er een goede combinatie tussen kennis en klik. En daarom is het goed samenwerken met Vannimwegen aan het beoogde eindresultaat.

Ad van Zijl, (ex) directeur-bestuurder Woonstichting SSW

WoonInvest-herstelplan
Van Nimwegen heeft ons geholpen met de implementatie van de nieuwe Woningwet en ons herstelplan. In korte tijd moest veel werk verzet worden en dan is het fijn om iemand in huis te hebben met verstand van zaken en tijd om zaken
met ons  op te pakken. Met het inhuren van Vannimwegen haal je veel expertise in huis. Bij elke opdracht nemen ze hun jarenlange ervaring mee en dat merk je.

Birgit Hijdra, manager Woondiensten/Klantenservice WoonInvest

Woonstichting 'thuis-belanghoudersbijeenkomsten
Wij hebben bij Woonstichting 'thuis  inmiddels een goede traditie in succesvolle bijeenkomsten met onze belanghouders. Bij de recent uitgevoerde visitatie heeft dit o.a. geleid tot een hoge score van 7,9 op het onderdeel: presteren volgens belanghouders.
Dergelijke bijeenkomsten vragen een zorgvuldige voorbereiding en zeker ook om een onafhankelijke en deskundige gespreksleiding. Voor deze laatste rol maken wij regelmatig gebruik van de deskundigheid van Erik-Jan Hopstaken en Mario Damen. Met hun kennis, ervaring en zeker ook hun creatieve inbreng zijn zij zeer van toege-voegde waarde bij onze belanghoudersbijeenkomsten.

Lies de Groot, directeur-bestuurder Woonstichting 'thuis

Dunavie-stakeholdersbijeenkomst
Dunavie verzorgt voor haar stakeholders jaarlijks een verbindende bijeenkomst. De organisatie van deze inspirerende bijeenkomst was in 2016 in handen van Stella van Veen, senior adviseur bij Vannimwegen. Zij heeft op voortreffelijke wijze samen met de sprekers het programma voor de bijeenkomst samengesteld. Haar kennis van zaken, organisatievermogen en inspirerend leiderschap zorgde dat deze bijeenkomst wederom een succes was. Onze gasten beoordeelden deze bijeenkomst met 7,8; met name het gevarieerde programma en de interactie tussen de deelnemers werd zeer positief ontvangen. Dit alles heeft Stella van Veen binnen de vooraf gestelde kaders mogelijk gemaakt.

Jolanda Alkemade, afdeling P&O Dunavie

Helpt Elkander-huurdersparticipatie
Bij Helpt Elkander wilden we vorig jaar graag huurdersparticipatie (opnieuw) vorm geven en waren daarvoor op zoek naar een passende vorm die voldoet aan de wetgeving en aansluit bij de eisen en wensen die huurders, de organisatie én de moderne tijd aan participatie stellen. We hebben daarbij de hulp ingeroepen van Jasper van der Wal, kenner van diverse vormen van participatie. Als adviseur heeft hij ons en de initiatiefgroep van huurders in een paar maanden begeleid in het opstellen van een gezamenlijk visiedocument waarin de basis voor de huurdersparticipatie bij helpt Elkander is vastgelegd. Hij heeft diverse leuke en verrassende werkvormen toegepast, zoals het laten invullen van participatiepaspoorten door de huurders. Hierdoor werd meteen duidelijk wat voor mensen er nu aan tafel zaten. Jasper neemt mensen serieus door goed naar ze te luisteren, maar kon ook op de juiste momenten de discussie staken. Hij houdt het einddoel goed voor ogen, maar is flexibel in zijn aanpak. Hij heeft er (mede) voor gezorgd dat er bij Helpt Elkander een goede basis is gelegd voor het verder uitbouwen van een goede relatie met onze huurders. Missie geslaagd!

Esther van Happen, beleidsadviseur Helpt Elkander

RvC Woongoed Middelburg-zelfevaluatie
We leren Vannimwegen kennen als bureau dat op een prettige, gedegen wijze onze RvC bijgestaan heeft bij de zelfevaluatie, in gesprekken met stakeholders en ook in overleg met de OR. De begeleiding door Vannimwegen heeft zeker bijgedragen aan de positieve resultaten van de bijeenkomsten. We hebben Vannimwegen ingeschakeld voor thema's als externe legitimatie, stakeholders-management, professionalisering toezicht en het versterken van de relatie bestuur-RvC. Van harte aanbevolen aan andere RvC's!

Anja de Groene, voorzitter RvC Woongoed Middelburg

WoonInvest-op de koffiegesprekken
Inmiddels zijn wij volop op pad om met onze bewoners in gesprek te gaan en wat blijkt…. Bewoners zijn enthousiast, vinden het leuk dat we langs komen en willen weten hoe het met ze gaat. Medewerkers zijn enthousiast omdat ze leuke gesprekken hebben, op pad gaan met mensen waar ze normaal gesproken niet dagelijks mee te maken hebben in hun werk en het zoemt in het gebouw. Zelfs de twee meest kritische deelnemers aan de training komen juichend terug dat dit echt leuk is. Ik heb al verzoeken binnen van medewerkers die meer gesprekken willen, medewerkers die niet op de cursus waren door bijvoorbeeld vakantie, willen alsnog. De eerste gespreksverslagen komen bij mij binnen met prachtige verhalen. Kortom: we willen verder!

Birgit Hijdra, manager Woondiensten/Klantenservice WoonInvest