omhelzing.jpg

Onze manieren

Vannimwegen adviseert. We besteden tijd, denkkracht, kennis en vaardigheid aan één opdrachtgever. Om dat te kunnen doen, kennen we onze wereld, lezen we, praten we, onderhouden we een netwerk en hebben we een professionele organisatie. We maken dus kosten. Dat noopt ons een vergoeding te vragen voor onze diensten. Wij rekenen in het algemeen met een vergoeding voor de tijd die we specifiek aan één opdrachtgever besteden.

Over het bedrijfsmodel
We berekenen een uurtarief waarin alle bovenstaande kosten zijn verdisconteerd. We berekenen daarbij alleen de uren die we exclusief aan uw opdracht werken. Omdat het gros van onze opdrachten een relatief kleine doorlooptijd van minder dan 100 uur heeft, leveren we in een paar uur een hoge toegevoegde waarde.

Over ethiek
Wij vinden dat onze adviseurs autonoom en onafhankelijk de best denkbare oplossing voor de problemen van onze klanten moeten kunnen vinden. Wij verbinden ons aan die oplossing, zelfs al moeten we er stevig de confrontatie voor aan. Onafhankelijkheid vraagt beperkingen. Onze adviseurs vervullen daarom geen commissariaten of visitatorfuncties bij woon-organisaties, hanteren geen opgelegde modellen of systemen en zijn niet verbonden aan een dominante politieke richting.

Tarieven
Onze uurtarieven variëren bij kortlopende en spoedeisende klussen tussen de € 125,- en de € 225,- Bij langer lopende opdrachten (langer dan 150 uur) zakt dat tarief naar tussen de € 95 en de € 175,-. Algemene secretariële ondersteuning van onze adviseurs brengen wij niet in rekening, tenzij er zeer specifieke opdrachtgebonden activiteiten worden verwacht. Ook materiaalkosten brengen wij niet in rekening. Niemand verdient bij ons meer dan wat de overheid 'Balkenende norm' is gaan noemen, wij zijn dus geen 'duurbetaalde' adviseurs. 

Inschatten en offreren
We hechten aan langdurige relaties. We proberen daarom de verwachting over de output en outcome van ons werk en de vergoeding die we daarvoor ontvangen goed af te stemmen. Daarbij werken we meestal op regiebasis: onze opdrachtgever bepaalt wanneer en hoe lang hij ons inzet en rekent de werkelijk bestede tijd af. Wij schatten vooraf zo goed mogelijk onze tijd in en scheppen er een eer in die afspraak ook na te komen. Bij duidelijk afgebakende opdrachten maken we graag een vaste prijsafspraak.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
We zijn een bureau dat gelooft dat het draait om mensen, niet om systemen. Wij vinden belangrijk: de menselijke maat, de gevolgen van beleid voor gewone mensen, de praktische uitvoerbaarheid van dingen, de geloofwaardigheid en oprechtheid van je verhaal.
Menselijk kapitaal is ons grootste goed, dus bieden we onze adviseurs maximale vrijheid en besturen ze ons bureau. We zetten een extra stapje om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kans op werk te bieden. Die lopen bij ons stage en re-integreren naar vermogen op een plek in ons bedrijfsproces.
We helpen maatschappelijke organisaties op ad hoc basis aan gratis advies en afgeschreven bedrijfsmiddelen. Een leuk voorbeeld daarvan? Wij wisten met onze boventallige computers de studieruimte van Kamers met Kansen in 's-Hertogenbosch (2live) in te richten. Dit leerwerkproject heeft nu een plek waar jongeren aan hun toekomst kunnen werken.